நாங்கள் மே மாதம் ஒரு நிறுவனத்தின் வெளியூர் நடவடிக்கையை நடத்தினோம்

நாங்கள் மே மாதம் ஒரு நிறுவனத்தின் வெளியூர் நடவடிக்கையை நடத்தினோம்.செயல்பாட்டின் போது, ​​வசந்த காலத்தில் அனைத்து விஷயங்களையும் மீட்டெடுப்பதையும் கோடைகாலம் வருவதையும் நாங்கள் உணர்ந்தோம்.செயல்பாட்டின் போது சக ஊழியர்கள் நல்ல நிலையில் இருந்தனர்.
அணிக் கனவுகளே உயிர்ச்சக்தியைப் பேணுவதற்கும் உயிர்ச்சக்தியைத் தூண்டுவதற்கும் ஆதாரம்!நாம் அனைவரும் போராட்டக்காரர்கள், நாம் அனைவரும் கனவு துரத்துபவர்கள்!எல்லா கனவுகளுக்கும் இறக்கைகள் இருக்க வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன், எங்கள் காலடியில் உள்ள சாலை சூரிய ஒளியால் நிரம்பியுள்ளது!912d905f855d5664d4a7f5d12cb88a1 faf402f78c7dcb2a078fa5c6d3fa89a 1f0ce5af5239a3da6554018f1e01fd0


இடுகை நேரம்: ஜூன்-13-2022